صفحه شخصی نیما محسون   
 
نام و نام خانوادگی: نیما محسون
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: ارشد
شغل:  مشاور
شماره نظام مهندسی:  103018633
تاریخ عضویت:  1390/01/14